የጉዞ ዋስትና ማንኛውም ወደ ሸንገንና ሌሎች የአውሮፓ አገሮች በተለያየ ምክንያት የሚሄድ ሰው ሊገዛው የሚገባ የውል አይነት ሲሆን ውሉ ላይ በተጠቀሰው መጠንና ሁኔታ መሰረት፡-

የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የስብሰባ ጥሪ

 

ዓባይ ኢንሹራንስ አ.ማ የባለ አክሲዮኖች 8ኛ መደበኛ እና 9ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ህዳር 29 ቀን 2011 .ም ከጠዋቱ 300 ሠዓት ጀምሮ ባህርዳር ከተማ በብሉናይል ሪዞርት ሆቴል የመሰብሰቢያ አዳራሽ  ይካሄዳል፡፡ ስለሆነም የኩባንያችን ባለ አክሲዮኖች በሙሉ በአካል ወይም ህጋዊ ወኪል በመላክ በተጠቀሰው ቀን፣ ሠዓትና ቦታ በጉባኤው እንድትገኙ የድሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን በአክብሮት እያቀረበ የዕለቱ የመወያያ አጀንዳዎች ከዚህ ስር ተዘርዝረዋል፡፡

Ø  8ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ አጀንዳዎች

1.        የጉኤውን ድምፅቆ ጣሪዎች መሰየም እና ፀሃፊ መምረጥ

2.      ምልዓተ ጉባኤ መሟላቱን ማረጋገጥ

3.      የ ጉባኤውን አጀንዳ ማፅደቅ

4.      አዳዲስ የአክሲዮኖን ሽያጭ እና የአክሲዮን ዝውውሮችን ማፅደቅ

5.     እ.ኤ.አ የ 2017/18 የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርትን ማዳመጥ

6.    እ.ኤ.አ የ 2017/18 የውጭ ኦዲተሮችን ሪፖርት ማዳመጥ

7.     አጀንዳ 5 እና 6 በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን

8.    የባለአክሲዮኖችን የ 2017/18 የትርፍ ድርሻ ክፍፍል መወሰን

9.    የውጭ ኦዲተሮችን ሹመት ማፅደቅ እና አበላቸውን መወሰን

10.   የ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን የአገልግሎት ክፍያ ተወያይቶ መወሰን

11.    የ ዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ አባላትን መምረጥ እና የአገልግሎት ክፍያቸውን መወሰን

Ø  9ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

1.  የ ጉኤውን ድምፅ ቆጣሪዎች መሰየም እና ፀሃፊ መምረጥ

2.  ምልዓተ ጉባኤ መሟላቱን ማረጋገጥ

3.  የ ጉባኤውን አጀንዳ ማፅደቅ

4.  የ ኩባንያውን ካፒታል ማሳደግ እና አፈፃፀሙ ላይ ውሳኔ ማሳለፍ

5.  የ ኩባንያው መተዳደሪያ ደንብ ላይ በቀረበው የማሻሻያ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን

ማሳሰቢያ

ጉባዔው ላይ መገኘት የማትችሉ ባለ አክሲዮኖች ጉባዔው ከሚካሄድበት ከሶስት የስራ ቀናት በፊት በዋና መ/ቤት ወይም በሁሉም ቅርንጫፎች በመገኘት የውክልና ፎርም በመሙላት ወይም ውል ለማዋዋል ሥልጣን በተሰጠው አካል ፊት በመዋዋል ስብሰባው ላይ ለመገኘት የሚያስችል የውክልና ሰነድ ዋናውንና አንድ ቅጅ ከተወካዩ የታደሰ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ኮፒ ጋር ይዞ በመቅረብ በጉባዔው ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃን፡፡

 

ዓባይ ኢንሹራንስ አ.

የዳይሬክተሮች ቦርድ

ይህ ውል ለማንኛውም በሜካኒካል ኃይል ለሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ የሚያገለግል ሲሆን በሚከተሉት አማራጮች የዋስትና ሽፋን ይሰጣል፡፡

  • በ3ኛ ወገን ላይ ለሚደርስ ጉዳት ብቻ የሚሰጥ ዋስትና
  • የእሳት አደጋና ስርቆትን ጨምሮ በ3ኛ ወገን ላይ ለሚደርስ ጉዳት ዋስትና
  • የ3ኛ ወገን አስገዳጅ ዋስትና እና
  • ሙሉ የተሽከርካሪ ዋስትና

የዕቃ ጭነት ዋስትና ዕቃው በተለያዩ የመጓጓዣ አካላት ተጭኖ በመጓጓዝ ላይ እንዳለ ለሚደርስበት አደጋ እንደተገባው የውል ዓይነት ሽፋን ይሰጣል፡፡ ይህ ዋስትና በሦስት ዓይነት መልክ ሊሰጥ  ይችላል፡፡፡ እነዚህም፡-

ይህ ውል በእሳት ቃጠሎ፣ በመብረቅ አደጋና ለቤት ውስጥ አገልግሎት ብቻ በሚውል ማሞቂያ ወይም ቦይለር በሚደርስ ፍንዳታ ምክንያት በንብረት ላይ ለሚደርስ ጉዳት የመድን ሽፋን ይሰጣል፡፡ በዚህ የዋስና ሽፋን ከለላ የሚያገኙት በአንድ በተወሰነ ቦታ የሚገኙ የሚንቀሳቀሱም ይሁን የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሲሆኑ ውሉ በሁለት አማራጭ ይሰጣል፡፡ እነዚህም፡ -

ይህ ውል የመድን ገቢው ንብረቶችን ወይም በመድን ገቢው ቤት በአደራ የተቀመጡ ንብረቶችን ኃይልን ተጠቅሞ በመግባት ወይንም በመውጣት ለሚደርስ ዘረፋ ዋስትና ይሰጣል፡፡

 ውሉን ለመፈፀም የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች

ይህ የዋስትና ሽፋን የተለያዩ የዋስትና ሽፋን ዓይነቶች ሲኖሩት ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

ይህ ውል አንድ ሰራተኛ በስራ ቦታው ላይ እያለ በስራ ጊዜ እና በተመደበበት ስራ ላይ እያለ እንደ ኢትዮጵያ ህግ ከስራው ጋር በተያያዘ ለሚደርስ አደጋ፣ በስራ ምክንያት በሚመጣ በሽታ፣ የአካል ጉዳት ወይም ሞት አሰሪው ተጠያቂ ለሚሆንበት ኃላፊነት ዋስትና ይሰጣል፡፡