ይህ ዋስትና ጥሬ ገንዝብ፣ የባንክ ሰነዶች፣ ቼክ፣ የፖስታ ቤት ትዕዛዞች፣ የገንዘብ ማዘዣዎች፣ የቴምብር ቀረጦች፣ ከንግድ ተቋማት ወደ ባንክ በሚወሰዱበት ጊዜ ወይም ከባንክ ወደ ንግድ ተቋማት በሚመለሱበት ጊዜ ለሚደርስ ዘረፋ እንዲሁም በካዝና በተቀመጡበት ቦታ ለሚደርስ ስርቆት/ዘረፋ ዋስትና ይሰጣል፡፡

ይህ ዋስትና ሰፊ የሽፋን ዓይነት ሲሆን በተቀመጠው የውል ዘመን ውስጥ ሰራተኛው ወይም ሽፋን የተገባለት ግለሰብ በስራ ቦታም ይሁን ከስራ ቦታ ውጭ በውጫዊ እና በዓይን በሚታይ አደጋ ሳቢያ የሚደርስ ድንገተኛ የአካል ጉዳት ወይም ሞትን የሚሸፍን ነው፡፡

ውል ለመግባት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች

ይህ ውል ደሞዝ እየተከፈላቸው በመድን ገቢው ድርጅት ስር የሚሰሩ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች እምነት በማጉደል ለሚያደርሱት የገንዘብ ማጉደል ዋስትና ይሰጣል፡፡ የዋስትና ሽፋኑ የሰራተኛውን ልምድና ሌሎች ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በውሉ ላይ በተገለፀው መሰረት በስምምነት ይወሰናል፡፡

1. የህጋዊ ኃላፊነት ዋስትና

 ይህ ዋስትና ለመድን ገቢውን ህጋዊ ኃላፊነት ዋስትና የሚሰጥ ሲሆን የሚከተሉትን ኃላፊነቶች ያጠቃልላል፡፡ የዋስትና መጠኑ እንደ ደንበኛው ፍላጎት የሚወሰን ይሆናል፡፡

  • የምርት ተጠያቂነት ዋስትና፡- መድን ገቢው ባመረተው ምርት ምክንያት ለሚመጣ ጉዳት ዋስትና ይሰጣል፡፡
  • የማህበረሰብ ኃላፊነት ዋስትና፡- መድን ገቢው ደንበኛ በማህበረሰባዊ ጉዳዮች ለሚመጣበት ህጋዊ ተጠያቂነት ዋስትና ይጣል፡፡

2. የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ዋስትና

ይህ ዋስትና ደንበኛው አንድን ስራ ሙያው በሚጠይቀው ስነ-ምግባርና ክህሎት መሰረት ስለመፈፀሙ ለማረጋገጥ የሚሰጥ የዋስትና ዓይነት ነው፡፡ የዋስትና መጠኑ እንደ ደንበኛው ፍላጎት የሚወሰን ይሆናል፡፡

3. ቦንድ (Bond)

ይህ ዋስትና እንደአስፈላጊነቱ ብዙ ዓይነት ሲኖረው ከኮንስትራክሽን ስራዎች ጋር፣ ከጉምሩክ ግዴታ፣ ከዕቃ አቅርቦት ጋር ወ.ዘ.ተ በተያያዘ ዋስትና የሚሰጥ ሲሆን ዋና ዋናዎቹ፡-